SỐ TÀI KHOẢN CÔNG TY

 

I. Tài khoản cá nhân:

     1. Ngân hàng Vietcombank – Sở giao dịch Vietcombank, Hà Nội

  •  STK: 00-11-00-32-96-96-1
  •  Chủ TK: Nguyễn Đình Hội

     2. Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Đông Đô

  •  STK: 12-51-00-01-10-46-85
  •  Chủ TK: Nguyễn Đình Hội

     3. Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Trung Yên, Hà Nội

  1.  STK: 13-02-20-52-97-96-6
  2.  Chủ TK: Nguyễn Đình Hội

     4. Ngân hàng Techcombank – Chi nhánh Hà Nội

  1.  STK: 19-03-36-14-70-80-14
  2.  Chủ TK: Nguyễn Đình Hội

 

II.Tài khoản công ty:           Công ty Cổ phần công nghệ Apolo Việt Nam

 Mã số thuế VAT: 0108467657 – STK: 020069430016 Ngân hàng Sacombank